Ochrana dat

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, firmu, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Dodavatel je oprávněn odběratele informovat emailem a telefonicky o nových nabídkách a dalších obchodních sděleních. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, případně změnit uchovávané údaje zasláním požadavku na emailovou adresu dodavatele.